werken met scenario's

De toekomst in kaart gebracht

De toekomst is onzeker. Toch is het mogelijk om te anticiperen op die onzekere toekomst. Een prima hulpmiddel daarbij is het werken met verschillende scenario's.

doel

In deze workshop worden in 1 dag tijd door middel het in kaart brengen van toekomstige veranderingen een viertal scenario's gedefinieerd en een globaal actieplan per scenario opgesteld.

werkwijze

Zeer praktische workshop waarbij een zeer actieve inbreng van de deelnemers een vereiste is. nadat gezamenlijk de scenario's zijn bepaald, worden de deelnemers in minimaal 4 subgroepen opgesplitst. Elke subgroep beschijft vervolgens benodigde acties bij een van de scenario's. In het middaggedeelte vindt de presentatie plaats aan de andere subgroepen en een grondige discussie.

Tijd

een gehele dag van 9.00 - 16.00 uur