Algemeen

Hefta heeft ruimschoots ervaring en kennis in huis om u te ondersteunen bij tal van verbeteringstrajecten.

Huisartspraktijken

Onze specialiteit  en focus ligt op het begeleiden van huisartpraktijken en andere "eerstelijnszorg instellingen" bij het toepassen van LEAN-principes in de praktijkvoering met als doel het tegengaan van verspillingen en met als resultaat meer rust in de organsiatie, hogere patient- en medewerkerstevredenheid en ook niet onbelangrijk: lagere kosten!

Werkwijze

De werkwijze van HEFTA kenmerkt zich door:

  • Eerst luisteren, dan adviseren
  • Geen woorden maar daden.
  • Helder plan van aanpak
  • Een doelgerichte insteek.

Aandachtsgebieden

HEFTA is inzetbaar op de volgende gebieden:

  • LEAN-thinking
  • Scenario-ontwikkeling
  • kwaliteitszorg
  • projectmanagement
  • flow-optimalisatie