EJLog - ESLog Algemene info

Logistieke opleidingen voor erkende certificaten door 12 europese beroepsverenigingen. 

De E-log opleiding is opgezet door de ELA – European Logistic Association – en wordt in 12 Europese landen erkend door de logistieke beroepsverenigingen, aangesloten bij de ELA. In Nederland is dat de vLm – vereniging Logistiek management – die tevens belast is met de uitvoering en organisatie van de examens. De vLm heeft daartoe de stichting Logistieke examens (sLe) in het leven geroepen en deze stichting met de examinering belast. De E-log opleiding bestaat uit een aantal basismodules die verplicht zijn, aangevuld met een aantal facultatieve modules. Het aantal verplichte en keuzemodules dat gedaan moet worden hangt af van het niveau waarop de opleiding gedaan wordt. Daarover nu meer.


De modulestructuur
De volgende figuur geeft de opbouw en structuur van de opleiding weer.

Structuur ELog 


Op het operationele niveau moeten van de vier keuzemodules er twee gekozen worden, bij het seniorniveau moeten er drie van de vier keuzemodules gedaan worden naast de verplichte modules. De modules zijn zelfstandige eenheden en kunnen in een willekeurige volgorde gedaan worden.

 

 

Subsidies

De E-Log opleidingen komen in principe in aanmerking voor ESF subsidies. Voor de groothandel wordt de subsidie aanvraag o.a. uitgevoerd door de SOG Facilitair Bedrijf . Voor meer informatie zie de website van het SOG (www.sog.nl)