Production Planning

De module Production Planning gaat in op aspecten van belang voor een goede produktieplanning

Doelstellingen en inhoud

Aan het eind van de module kan de cursist:
 • Oorzaken van verspilling in de productie opsporen en plannen opstellen om dit te voorkomen
 • Prestaties en kwaliteitseisen voor productieplanning analyseren
 • Bedrijfsvereisten voor productieplanning analyseren
 • Invloed van milieufactoren op de productieactiviteit evalueren
 • Actieplannen formuleren in antwoord op milieufactoren
 • Een kader voor productieplanning opzetten
 • Systeem voor vraagplanning maken en beheren
 • Bijdragen aan de planning van verkoop en productie
 • Plannen voor capaciteitsvereisten opstellen
 • Plannen voor productiebronnen voorbereiden, inclusief financieringsopties
 • Mogelijkheden voor trade-offs bij andere logistieke activiteiten benoemen
 • Productieplannen en voorstellen met kostenevaluatie en toegevoegde waarde ontwikkelen
 • Plannen en procedures voor omgekeerde logistiek ontwikkelen
 • Productieactiviteiten beheren om te voldoen aan wetgeving en sociale verantwoordelijkheid
 • IT-ondersteuning voor productieplanning selecteren, implementeren en onderhouden
 • Prestatiebeheersysteem voor productieplanning opzetten, onderhouden en verbeteren
 • Processen en procedures voor productieplanning ontwikkelen
 • Dienstverleners voor productieplanning zoeken en selecteren


Bestemd voor
1. Leidinggevenden en medewerkers op het gebied van material management, materiaalbehoefteplanning, produktieplanning en hoofdproduktieplanning of inkoop
2. Managers en medewerkers die de titel ESLog of EJLog willen behalen

Algemeen
De cursusdata en lesavonden vindt u op de cursusagenda.
Module is facultatief voor de titel ESLog en EJLog.


Overzicht