Basic Supply Chain Concepts (verplicht)

De module Basic Supply Chain Concepts behandelt algemene logistieke onderwerpen, waarvan een groot aantal in de overige modules verder uitgewerkt worden.

Doelstellingen en inhoud

Aan het eind van de module kan de cursist:

 • Bereik en rol van de activiteiten in elke schakel van de logistieke keten toelichten
 • Overzicht maken van een logistieke keten met activiteiten per schakel
 • Oorsprong en kenmerken van vraag en aanbod benoemen
 • Uitleggen hoe de logistieke keten bijdraagt aan het concurrentievoordeel
 • Aangeven hoe de activiteiten in de logistieke keten bijdragen aan de duurzaamheid
 • Financiële impact van logistieke activiteiten benoemen
 • De werking van MTS-, ATO-, MTO- en ETO-configuraties toelichten
 • De doorlooptijden in een logistieke keten aangeven
 • Het bestaan van vraagfluctuatie en het effect daarvan aangeven
 • Hindernissen in logistieke flows (supply chain flows) vaststellen
 • Aangeven hoe wijzigingen in vraag en aanbod van invloed zijn op de cost-toserve
 • Mogelijkheden voor trade-offs tussen logistieke activiteiten benoemen
 • De sleutelrol van informatie en IT in de logistieke keten benoemen 

 

Bestemd voor
Medewerkers bij profit- en non-profit organisaties die direkt of indirekt met logistiek te maken hebben
Managers die inzicht willen verkrijgen in de algemene beginselen van logistiek
Managers of medewerkers die de titel ESLog of EJLog willen behalen
 
Algemeen
De cursusdata en lesavonden vindt u op de cursusagenda.
Verplichte module voor de titel ESLog en EJLog.


Overzicht